Klinisk Hypnos

Som komplement till psykodynamisk metod arbetar jag integrerat med interventioner utifrån klinisk hypnos. Detta sker i samråd med patienten och i de fall där det bedöms lämpligt/tillämpligt.

Hypnos är ett samlingsnamn för transtillstånd som innebär ökad medvetenhet om inre processer och vad kroppen och vårt inre förmedlar i känslor, bilder och symboler. Det kan liknas vid de inre bilder som skapas när vi exempelvis dagdrömmer, låter tankar flöda fritt under tiden vi läser en bok eller gör andra vardagliga aktiviteter som att köra bil eller duscha.


I det förändrade medvetandetillståndet som transtillståndet innebär, möjliggörs kontakt med och bearbetning av det som finns lagrat i den högra hjärnhalvan. Det kan vara upplevelser från våra två första år i livet men även trauman och svåra händelser senare i livet. Kombinationen av terapins relationella och trygga hållande och att ledas in i avslappning erbjuder ett tillstånd av kontroll och trygghet så att man kan närma sig och bearbeta minnen, upplevelser och trauman som annars är för skrämmande och ångestskapande att prata om. 

 

Behandlingen bedrivs i tre faser


Under fas 1 görs avslappnande och stabiliserande imaginära övningar för att lugna och reglera sig själv och de kroppsliga symtom som följer av stress, ångest och/eller trauma. Många, utan behov eller önskan om vidare bearbetning, kan ha god nytta av dessa övningar för att lindra och motverka stress.

Fas 2 i behandlingen innebär bearbetning av minnen och/eller trauman. De stabiliserande övningarna från fas 1 är ofta en del även i denna andra fas. I denna bearbetande fas använder jag främst interventioner hämtade från Ego State-terapin. Den utgår från vi är uppdelade i mer eller mindre avgränsade delar eller jag-tillstånd; exempelvis kan vi ha en mer stark och kompetent del och en mer sårbar och liten del inom oss. Ego State-terapin synliggör och låter delarna integreras och samarbeta exempelvis under bearbetning av trauma.

I fas 3 fokuseras på att komma vidare i livet med nya självinsikter och vetskap om det som framkommit och bearbetats. Här blir ofta teman av sorg och återupprättelse centrala men även hopp och nyfikenhet inför det fortsatta livet.

 Det är viktigt att skilja klinisk hypnos från den hypnos som används i underhållning och även från den som ges av personer utan godkänd/formell utbildning eller kompetens.

 

För mig har klinisk hypnos blivit en naturlig förlängning och fördjupning av en psykodynamisk metod där betydelsen av relationer och anknytning är centralt. Att arbeta integrerat med interventioner av klinisk hypnos har förstärkt behandlingseffekten och möjliggjort att nå inre material som är svårt att nå enbart genom samtal.