Psykoterapi

Marie Samuelsson

Psykoterapi

 

Leg Psykoterapeut

Socionom

Att någon gång behöva söka hjälp för hur vi mår psykiskt gäller de allra flesta av oss. Vi drabbas av motgångar, kriser eller svåra perioder i livet. Det kan vara förlust av någon som står oss nära, genom separation eller bortgång. Livssituationen kan plötsligt förändras, vi kan stå inför vuxenlivet och känna oss osäkra på oss själva, vi kan drabbas av arbetslöshet eller gå i pension, barnen flyttar hemifrån. Vi kan hamna i funderingar över det liv vi levt och vilja söka andra vägar i livet. Vi kan känna sorg över det vi förlorat eller aldrig fick.

 

Ibland vet vi varför vi mår dåligt men många gånger saknar vi möjlighet att själva se orsaken. En psykoterapi kan ge de pusselbitar eller svar som man behöver för förändring och utveckling.I en psykoterapi hos mig erbjuds du en möjlighet att förstå dig själv bättre, erhålla en ökad självkänsla och inre trygghet, förändra livs- och relationsmönster som begränsar så att du kan finna nya vägar och komma vidare i livet.

 


En psykoterapi innebär ett gemensamt arbete mellan terapeut och patient. Genom det du förmedlar av minnen, erfarenheter, tankar, känslor och drömmar försöker vi tillsammans förstå dig, ditt livsmönster, dina relationsmönster och ditt mående.

 

 

Vår kontakt inleds med att du i din takt berättar om ditt liv i stora drag och varför sökt en psykoterapeutisk behandling. Tillsammans gör vi en bedömning om en psykoterapi hos mig motsvarar dina behov och vi inleder en behandlingskontakt i syfte att du ska få hjälp med det du söker för.

.

Att må dåligt psykiskt kan yttra sig på många sätt:

 

nedstämdhet

oro och stress

ångest

sömn- och matproblem

huvudvärk

magont

trötthet

värk i kroppen

Telefon

0736- 471633

Mail

marie.c.samuelsson@gmail.com